Kvetkez mrkzs

2017-09-24 16:00

Nyeregsjfalu
-
Vrtessoml

Tabella -

Komrom18
Zsmbk15
Vrtesszls15
Oroszlny13
Srispi Bnysz10
Bbolna8
Esztergom7
Vrtessomli KSK7
Tata4
Nyergesjfalu4
Wati-Kecskd3
cs3
Nagyigmnd1

Utols mrkzs -

2017-09-17 16:00

Vrtessoml0
Zsmbk4

Tmogatink

Elrhetsgeink

Az albbi elrhetsgeken keresztl vehetik fel velnk a kapcsolatot:

Cm:2823 Vrtessoml, Sport tr 8.
Telefon:+36 30 4860691
E-Mail cm:info@vertessomloksk.hu
Megkzelts - Trkp

2823 Vrtessoml, Sport tr 8.


Nagyobb trkpre vlts